Privaatsus

Kõik Furnituur.eu külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Me ei avalda andmeid kolmandatele isikutele, va. juhul kui andmete avaldamiseks on seaduslik alus.

  Site created by Risttark Media